Regulamin


Administratorem Strony jest spółka Performance Media Sp. z o.o. (dalej „Performance Media” lub „Spółka”), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy KRS SR dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000253394, NIP 521- 33- 88 -65, REGON 140548494.